Μαθήματα και κύκλοι σπουδών πληροφορικής για επιχειρήσεις στην Κύπρο

Ο τομέας της πληροφορικής στην Κύπρο γνωρίζει μια άνθηση τα τελευταία χρόνια, γιατί πολλές ξένες επιχειρήσεις έχουν πατήσει το πόδι τους στο νησί λόγω τουρισμού, σημαντικής γεωστρατηγικής θέσης, νέων φυσικών πόρων, κ.ά. Λόγω τη θέσης …

Ιδιωτικότητα εναντίον νέων τεχνολογιών

Ο κλάδος της πληροφορικής μεταλάσσεται γοργά, με τα έξυπνα τηλέφωνα να γίνονται εξυπνότερα και τις τεχνολογίες εντοπισμού να γίνονται ο κανόνας. Οι αρχές προσπαθούν να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις για να βεβαιωθούν πως θέματα όπως …

Πως θα βρείτε δουλειά στις τεχνολογίες πληροφορικής στην Κύπρο

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής είναι ένας σύγχρονος και συναρπαστικός κλάδος όπου οι εξελίξεις τρέχουν με ιλλιγγιώδεις ρυθμούς. Η εξοικείωση με τους υπολογιστές είναι προφανώς απαραίτητη, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με την εξοικείωση με τους ανθρώπους. …

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες στην κυπριακή τεχνολογική βιομηχανία

Η βιομηχανία της τεχνολογίας και της πληροφορίας είναι η πρώτη σε ανάπτυξη και εξέλιξη παγκοσμίως. Οι περισσότερες χώρες, θέλοντας να είναι στην ομάδα των τεχνολογικά αναπτυγμένων, επενδύουν τεράστια ποσοστά του προϋπολογισμού τους στους τομείς αυτούς. …

Κοιτίδες υψηλής τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας στην Κύπρο

Στη σημερινή εποχή, η τεχνολογία αποτελεί μία εκ των βασικότερων παραμέτρων ώθησης της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας. Οι πρωτοποριακές δραστηριότητες, βασισμένες σε νέες τεχνολογίες, δημιουργούν με ταχύ ρυθμό καινούρια ή βελτιωμένα προϊόντα …

Τεχνολογίες πληροφορικής στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου

Το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου αποτελεί ένα σύγχρονο και ανεπτυγμένο δίκτυο πιστωτικών ιδρυμάτων, οργανωμένων με βάση τα διεθνή πρότυπα, που προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση φυσικών και νομικών προσώπων. Ο κλάδος έχει …

Οδηγός εμπορίου και εξαγωγών για την Κύπρο

Η Κύπρος, με πληθυσμό μικρότερου του ενός εκατομμυρίου είναι μία από τις πρώτες 50 εξαγωγικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου. Για την Κύπρο, η Μεγάλη Βρετανία είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος, τόσο για αγαθά όσο και …

10 μεταπτυχιακά προγράμματα πληροφορικής στην Κύπρο

Η επιστήμη της πληροφορικής και της τεχνολογίας πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Η τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας του διαδικτύου και των υπολογιστών έχει οδηγήσει στην ολοένα και μεγαλύτερη επίδρασή της …