10 μεταπτυχιακά προγράμματα πληροφορικής στην Κύπρο

Η επιστήμη της πληροφορικής και της τεχνολογίας πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Η τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας του διαδικτύου και των υπολογιστών έχει οδηγήσει στην ολοένα και μεγαλύτερη επίδρασή της στις ανθρώπινες ανάγκες. Είτε για δουλειά, είτε για διασκέδαση οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα κινητά με χρήση διαδικτύου αποτελούν απαραίτητα εργαλεία στα χέρια κάθε ατόμου. Οπότε, γίνεται αντιληπτή η αξία της απόκτησης γνώσεων πάνω σε αυτές τις επιστήμες.

Ευτυχώς για την κοινωνία της Κύπρου, υπάρχουν αρκετά πανεπιστήμια τα οποία διδάσκουν μεταπτυχιακά προγράμματα σε σχέση με την πληροφορική και την τεχνολογία της πληροφορίας. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα είναι δέκα και είναι τα εξής:download

  • Το Μεταπτυχιακό στο ‘Ψηφιακό Νόμισμα’ έχει ως στόχο την παροχή γνώσεων πάνω στη χρήση ψηφιακού χρήματος και στην εφαρμογή του σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς. Διδάσκεται από το πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
  • Το πρόγραμμα ‘Η Ψηφιακή Τέχνη και ο Σχεδιασμός’ βοηθάει τους σπουδαστές να εμβαθύνουν στην χρήση του υπολογιστή πάνω στη γραφιστική και στα πολυμέσα. Διδάσκεται από το πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
  • Η ‘Πληροφορική’ έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη εμβάθυνση για τους σπουδαστές στον τομέα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης υπολογιστικών συστημάτων. Διδάσκεται από το πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
  • Το πρόγραμμα ‘Πληροφορική’ διδάσκεται επίσης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  • Το μεταπτυχιακό ‘Σπουδές Υπολογιστών’ διδάσκεται από το Ctl Eurocollege και ως αντικείμενο έχει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων για υπολογιστές.
  • Η ‘Μηχανική Υπολογιστών’ δίνει γνώσεις πάνω στα υπολογιστικά συστήματα, στον σχεδιασμό κυκλωμάτων και στη ρομποτική. Διδάσκεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  • Το πρόγραμμα ‘Τεχνολογία Μάθησης και Επικοινωνιών’ έχει ως αντικείμενο τη χρήση της τεχνολογίας πάνω στον τομέα της εκπαίδευσης. Διδάσκεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  • Ο ‘Διαδικτυακός Υπολογισμός’ είναι μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο έχει ως αντικείμενο την χρήση της τηλεματικής σε σχέση με την επιστήμη της ιατρικής.
  • Το μεταπτυχιακό ‘Ευφυή Συστήματα’ ασχολείται με την παροχή πιο εξειδικευμένων γνώσεων στα Υπολογιστικά Συστήματα, στην Εξόρυξη Γνώσης και στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Leave a Reply