Χρηματοδοτικές ευκαιρίες στην κυπριακή τεχνολογική βιομηχανία

Η βιομηχανία της τεχνολογίας και της πληροφορίας είναι η πρώτη σε ανάπτυξη και εξέλιξη παγκοσμίως. Οι περισσότερες χώρες, θέλοντας να είναι στην ομάδα των τεχνολογικά αναπτυγμένων, επενδύουν τεράστια ποσοστά του προϋπολογισμού τους στους τομείς αυτούς. Πέρα βέβαια από τις κρατικές επιχορηγήσεις, υπάρχουν και τεχνολογικά ιδρύματα αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες από την πλευρά τους χρηματοδοτούν νεοφυείς επιχειρήσεις και πρωτοποριακές ιδέες με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών και την άντληση τεχνογνωσίας και φρέσκων γνώσεων.13964638550_43e72b68b2_b

Η Κύπρος, δε θα μπορούσε να απέχει από αυτό. Λόγω της στρατηγικής θέσης της, έχει ήδη επιλεγεί από πολλές χώρες, τόσο της Ευρώπης αλλά και της Ασίας, ως έδρα για τις επιχειρήσεις τους. Επομένως, η ροπή και η τάση προς την τεχνολογική ανάπτυξη είναι σχεδόν μονόδρομος. Οι υποδομές στην Κύπρο δε βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στο γειτονικό Ισραήλ.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, υφίσταται μία συνεχής και συντονισμένη προσπάθεια, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από μη κρατικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο στον τομέα της Πληροφορίας της Τεχνολογίας. Φυσικά, αποτελεί συνεχή στόχο η εξεύρεση νέων πόρων και πιθανών επενδυτών σε αυτούς τους τομείς. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν ένα μεγάλο και γενναίο μερίδιο του προσφερόμενου κεφαλαίου για την ανάπτυξη και την έρευνα αλλά οι διαδικασίες κρίνονται ιδιαίτερα χρονοβόρες και δύσκαμπτες, ορισμένες φορές.

Από την άλλη πλευρά, οι χρηματοδοτήσεις από εξωτερικές πηγές είναι πολύ πιο σίγουρες αλλά πολύ δύσκολες να βρεθούν. Χρειάζεται αρκετός κόπος, ο οποίος όμως αμείβεται γενναία.

Microsoft, Oracle και IBM είναι ενδεικτικά ορισμένες από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την τεχνολογική στρατηγική και κατεύθυνση της χώρας.

Παράλληλα πρέπει να επισημανθεί η τεχνολογική εξέλιξη του δημόσιου τομέα. Υπάρχουν ανοιχτές συνεργασίες με άλλες χώρες και επιχειρήσεις οι οποίες ανταλλάσσουν ιδέες και τεχνογνωσία. Ήδη η Κύπρος έχει ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά και ένα πρωτοποριακό σύστημα διευκόλυνσης παροχών στη δημόσια υγεία. Το τεχνολογικό μέλλον διαγράφεται λαμπρό.

Leave a Reply