Πως θα βρείτε δουλειά στις τεχνολογίες πληροφορικής στην Κύπρο

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής είναι ένας σύγχρονος και συναρπαστικός κλάδος όπου οι εξελίξεις τρέχουν με ιλλιγγιώδεις ρυθμούς. Η εξοικείωση με τους υπολογιστές είναι προφανώς απαραίτητη, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με την εξοικείωση με τους ανθρώπους. Κι αν οι τεχνικές ικανότητες είναι ένα πεδίο που οι υποψήφιοι μαθαίνουν στα Πανεπιστήμια, η εμπειρία δείχνει ότι η πραγματική επιτυχία στον κλάδο επιτυγχάνεται όταν αυτές συνδυάζονται με δεξιότητες αποτελεσματικής διαπροσωπικής επικοινωνίας. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά τα σημεία κλειδιά που θα πρέπει να προσέξει κάποιος/α που θέλει να αναζητήσει εργασία στις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Κύπρο.download

Το πρώτο βήμα είναι η ανακάλυψη των ταλέντων και της προσωπικότητας του ενδιαφερόμενου. Γενικότερα, στις ΤΠ μπορεί κανείς να εργαστεί ως σύμβουλος, ως υπεύθυνος έργου ή ως προγραμματιστής και για καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτούνται διαφορετικά χαρακτηριστικά: για παράδειγμα, οι σύμβουλοι εργάζονται ανεξάρτητα, οι υπεύθυνοι έργων είναι οργανωτικοί και εμπνέουν τους άλλους, ενώ οι προγραμματιστές συνήθως έχουν δημιουργικά μυαλά.

Για την ανακάλυψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του/της, ο/η υποψήφιος/α είναι καλό να συμβουλευτεί όσους τον/την γνωρίζουν καλά. Επιπλέον, η γνωριμία με ένα έμπειρο στέλεχος του κλάδου μπορεί να βοηθήσει, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό ο/η ενδιαφερόμενος/η θα μάθει κάποια χρήσιμα μυστικά γρηγορότερα και θα αποφύγει παγίδες. Αλλά και χωρίς μια τέτοια γνωριμία, μια επίσκεψη στο Linkedin θα αποκαλύψει σε ποιες ακριβώς ικανότητες και δεξιότητες εστιάζουν οι καταξιωμένοι επαγγελματίες του χώρου. Επίσης, θα προσφέρει ιδέες ως προς το πώς μπορεί να συνταχθεί το “ιδανικό” βιογραφικό για κάθε θέση.

Το επόμενο βήμα είναι η εκπαίδευση και η πιστοποίηση. Για μια απλή δουλειά στις Τεχνολογίες Πληροφορικής ένα πτυχίο Bachelor θα βοηθήσει (αν και δεν είναι απολύτως απαραίτητο), αλλά για πιο υπεύθυνες θέσεις το πτυχίο δεν αρκεί. Ολοένα και περισσότερο χρειάζεται εξειδίκευση, συμμετοχή σε σεμινάρια, πιστοποιήσεις προσόντων ή/και μεταπτυχιακές σπουδές. Όπως ειπώθηκε στην αρχή, ο κλάδος των ΤΠ αλλάζει γρήγορα, επομένως η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση είναι απολύτως απαραίτητες προκειμένου να είναι κανείς σε συνεχή επαφή με τις εξελίξεις.

Στην Κύπρο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αγγελίες εργασίας στις Τεχνολογίες Πληροφορικής σε τοπικές και διεθνείς ιστοσελίδες ευρέσεως εργασίας, στις ιστοσελίδες και στις εκδόσεις επαγγελματικών φορέων του κλάδου και στα Πανεπιστήμια.

Leave a Reply