Οδηγός εμπορίου και εξαγωγών για την Κύπρο

Η Κύπρος, με πληθυσμό μικρότερου του ενός εκατομμυρίου είναι μία από τις πρώτες 50 εξαγωγικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου. Για την Κύπρο, η Μεγάλη Βρετανία είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος, τόσο για αγαθά όσο και για υπηρεσίες.

Η χώρα προέβη σε αναδιάρθρωση της οικονομίας της μετά την οικονομική κρίση του 2013. Μετά από τρία χρόνια ύφεσης, το νησί επέστρεψε στο δρόμο της ηρεμίας το 2015. Για το 2016, η προβλέψεις μιλούν για ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2%. Ο τουρισμός, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και η ναυτιλία έχουν ανθήσει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Η ανανεωμένη εμπιστοσύνη που φαίνεται να κερδίζει ο τραπεζικός τομέας θα ενισχύσει την τάση για ευημερία.business-1012761_960_720

Η βαθμολογία της Κύπρου στην Κλίμακα Οικονομικης Ελευθερίας έχει βελτιωθεί και πλέον κρίνεται επαρκής και ανώτερη του μέσου όρου. Παρά το γεγονός αυτό, υπάρχουν ακόμα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για να οδηγηθούμε στην τελική σταθεροποίηση της κυπριακής οικονομίας. Αυτά είναι το μεγάλο δημόσιο χρέος, η υψηλή ανεργία, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα εκκρεμή κίνητρα για την ιδιωτικοποίηση κοστοβόρων κρατικών φορέων.

Το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του κράτους και της οικονομίας, δημιούργησε ευκαιρίες σε πολλούς τομείς για τις βρετανικές επιχειρήσεις. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν όταν μια εταιρεία από το Η.Β. εξάγει προϊόντα στην Κύπρο περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

  • Δεν υπάρχουν εμπορικά όρια αφού και τα δύο κράτη είναι μέλη της Ε.Ε.
  • Το κοινό είναι ενημερωμένο σχετικά με τις βρετανικές φίρμες.
  • Είναι εύκολα προσβάσιμη και τα αγγλικά είναι ευρέως ομιλούμενα.
  • Η κυπριακή οικονομία βασίζεται πολύ στις εισαγωγές.
  • Υπάρχει μεγάλος αριθμός Βρετανών που ζει στο νησί μόνιμα ή το επισκέπτεται τουριστικά.
  • Το τραπεζικό, λογιστικό και νομικό σύστημα είναι παρόμοια με τα αντίστοιχα βρετανικά.
  • Η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη για την Μέση Ανατολή, τη Ρωσία, τον Περσικό Κόλπο και την Ανατολική Ευρώπη.
  • Έχει τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή στην Ευρώπη (12.5%).
  • Διαθέτει εξαιρετικές υποδομές και άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Leave a Reply