Μαθήματα και κύκλοι σπουδών πληροφορικής για επιχειρήσεις στην Κύπρο

Ο τομέας της πληροφορικής στην Κύπρο γνωρίζει μια άνθηση τα τελευταία χρόνια, γιατί πολλές ξένες επιχειρήσεις έχουν πατήσει το πόδι τους στο νησί λόγω τουρισμού, σημαντικής γεωστρατηγικής θέσης, νέων φυσικών πόρων, κ.ά. Λόγω τη θέσης του νησιού υ25381872413_01cd14530d_bπάρχουν και αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες και off-shore, που χρήζουν προσωπικού εκπαιδευμένου στην πληροφορική.

Οι νέοι της Κύπρου ολοένα και προσανατολίζονται στην πληροφορική, γιατί όλες σχεδόν οι εργασίες διεξάγονται μέσω προγραμμάτων υπολογιστών. Οι επαγγελματίες του κλάδου είναι σε μεγάλη ζήτηση και ο κάτοχος σχετικού πιστοποιητικού ή διπλώματος μπορεί να γίνει περιζήτητος.

Πανεπιστήμια και Πάροχοι Εκπαίδευσης

Τα μαθήματα πληροφορικής παρέχονται από αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα και ο υποψήφιος μαθητής-σπουδαστής έχει πολλές επιλογές. Υπάρχουν τρία κρατικά και τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια προς εξερεύνηση. Τα κρατικά είναι: το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπάρχουν και αξιόπιστα ιδιωτικά όπως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου παρέχεται εκπαίδευση αναλόγως των αναγκών της εκάστοτε επιχείρησης και του απαιτούμενου προσωπικού.

Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου παρέχει υψηλού επιπέδου κύκλους σπουδών και εισάγει το σπουδαστή σε βαθύτερες έννοιες της πληροφορικής, καθώς επίσης σε νέες μεθόδους εργασίας και τις τελευταίες τάσεις στους υπολογιστές που επηρεάζουν τον επιχειρηματικό κόσμο.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ισάξια προγράμματα και μυεί τον σπουδαστή σε όλο το φάσμα της πληροφορικής και της επιστήμης των υπολογιστών.

Τέλος, υπάρχει και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με ολοκληρωμένα προγράμματα μαθημάτων σε πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα, ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων και κοινωνικά πληροφοριακά συστήματα.

Ανάγκες της εποχής σε έναν σημαντικό χώρο

Η Κύπρος ανέκαθεν επηρέαζε αποφάσεις λόγω της στρατηγικής θέσης που κατέχει. Κι αυτό φαίνεται και σήμερα από τις πολλές πολιτικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στη νησί, καθώς και τη μεγάλη επιχειρηματική ανάπτυξη.

Ο τομέας της πληροφορικής είναι στενά συνδεδεμένος με την ανάπτυξη και ευημερία του τόπου, οπότε δίδεται μεγάλη σημασία στην ανάλογη εκπαίδευση από τα διάφορα ιδρύματα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη όμως ότι υπάρχει και ανάλογο κόστος. Πολλά κρατικά προγράμματα επιχορηγούνται αλλά στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το κόστος σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο σπουδαστής μπορεί να είναι ήσυχος ότι μετέχει σε υψηλού επιπέδου μόρφωση.

Leave a Reply