Στη σύγχρονη εποχή του διαδικτύου και της φρενήρους εξέλιξης της τεχνολογίας, η καθημερινότητα έχει σχεδόν πλήρως συνδεθεί και εξαρτηθεί από αυτήν. Οποιαδήποτε δραστηριότητα του μέσου ανθρώπου, είτε αφορά τον τομέα του επαγγέλματός του είτε την καθημερινή προσωπική του ζωή, είναι πλαισιωμένη και άμεσα επηρεασμένη από την πληροφορική και τον διαδικτυακό κόσμο. Αυτό το γεγονός δίνει εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, οι οποίες με τις καινοτομίες που παράγουν, οδηγούν σε περαιτέρω εξέλιξη και δημιουργία καινούριων οδών στη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής. Οι δυνατότητες που αναδύονται στον 21ο αιώνα είναι τεράστιες και μπορούν να ωφελήσουν σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Σε αυτή την ιστοσελίδα υπάρχουν άρθρα, όπου παρουσιάζεται η εφαρμογή της διαδικτυακής τεχνολογίας στον τομέα του τζόγου, με συγκεκριμένη αναφορά στην Κύπρο. Επίσης, δίνονται σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της Κύπρου, στον τομέα των νέων τεχνολογιών, του διαδικτύου, των τηλεπικοινωνιών αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς υπάρχουν αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα σχετικά με την πληροφορική και την τεχνολογία πληροφοριών. Επίσης, συνοπτικά παρουσιάζεται η δυναμική της Κύπρου στον τομέα της τεχνολογικής βιομηχανίας και στην έρευνα καινοτομιών, με αποτέλεσμα να θεωρείται ένας από τους πιο ελκυστικούς τόπους έδρασης εταιρειών νέας τεχνολογίας. Τέλος, γίνεται μία λεπτομερής ανάλυση της διαμόρφωσης του οικονομικού τομέα, όπως του τραπεζικού, στα πλαίσια της πληροφορικής και του ψηφιακού συναλλάγματος.

Σίγουρα, οι νέες τεχνολογίες για τον μέσο άνθρωπο, μπορεί να έιναι περίπλοκες, αλλά αυτή η ιστοσελίδα έχει τη δυνατότητα να ρίξει λίγο φως στις επιπτώσεις, αλλά και στις νέες προκλήσεις που παρουσιάζονται μέσα από τη χρήση τους.