Κοιτίδες υψηλής τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας στην Κύπρο

Στη σημερινή εποχή, η τεχνολογία αποτελεί μία εκ των βασικότερων παραμέτρων ώθησης της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας. Οι πρωτοποριακές δραστηριότητες, βασισμένες σε νέες τεχνολογίες, δημιουργούν με ταχύ ρυθμό καινούρια ή βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλάζοντας έτσι την δομή της οικονομίας ενός κράτους, άσχετα με το μέγεθος ή τον πληθυσμό του.

Για αυτό το λόγο, η Κυπριακή κυβέρνηση συνεχίζει δυναμικά τις προσπάθειές της για την μεταμόρφωση του νησιού σε διεθνές ερευνητικό κόμβο. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου είναι η στρατηγική γεωγραφική της θέση, η ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει.download

Η κυβερνητική πολιτική για την επίτευξη αυτού του στόχου εστιάζει στα εξής τρία σημεία :

  • Πρώτον, την ίδρυση ερευνητικών κέντρων για να παραχθεί η απαιτούμενη γνώση και οι καινοτόμες ιδέες. Έχει ήδη δημιουργηθεί το Διεθνές Κυπριακό Ινστιτούτο για το Περιβάλλον και την Δημόσια Υγεία σε συνεργασία με το Harvard και το Κυπριακό Ίδρυμα για την Έρευνα και την Εκπαίδευση που υποστηρίζεται από πληθώρα φημισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού. και αναγνωρισμένες προσωπικότητες των επιστημών.
  • Δεύτερον, την δημιουργία νέων επιχειρήσεων με στόχο την υψηλή τεχνολογία και την ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Απώτερος στόχος είναι η παραγωγή προϊόντων με υψηλή αξία σε τεχνογνωσία, των οποίων η ζήτηση θα σχετίζεται με την ποιότητα και την καινοτομία. Για την προώθηση της δημιουργίας τέτοιων εταιρειών, το όλο πλάνο στηρίζεται από τέσσερις κοιτίδες επιχειρηματικότητας.
  • Τρίτο, την κατασκευή του Πάρκου Τεχνολογίας και Επιστημών στην Κύπρο που θα παρέχει την υποδομή και τον χώρο ώστε να βρίσκονται συγκεντρωμένα τα ερευνητικά κέντρα, οι κοιτίδες επιχειρηματικότητας και οι επιχειρήσεις που θα προκύψουν από αυτές.

Αυτή τη στιγμή, δραστηριοποιούνται 4 τέτοιες κοιτίδες στην Κύπρο:

  • Η κοιτίδα “Διογένης” του Πανεπιστημίου Κύπρου στη λεωφόρο Αγλαντζίας στη Λευκωσία.
  • Το ερευνητικό κέντρο “Ερμής” στην οδό Διογένους 6 στην Λευκωσία.
  • Η κοιτίδα “Helix” στην λεωφόρο Μετοχίου στη Λευκωσία.
  • Το επιχειρηματικό κέντρο καινοτομίας “Προμηθέας” στην οδό Κλιμέντος, επίσης στη Λευκωσία.

Leave a Reply