Ιδιωτικότητα εναντίον νέων τεχνολογιών

Ο κλάδος της πληροφορικής μεταλάσσεται γοργά, με τα έξυπνα τηλέφωνα να γίνονται εξυπνότερα και τις τεχνολογίες εντοπισμού να γίνονται ο κανόνας. Οι αρχές προσπαθούν να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις για να βεβαιωθούν πως θέματα όπως η ιδιωτικότητα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν παραμερίζονται. Το πρόβλημα έγκειται όμως στο ότι όλες οι οδηγίες και οι νόμοι καθίστανται γρήγορα απαρχαιωμένοι.

Ερευνητές στην Κύπρο διατείνονται πως η προστασία της ιδιωτικότητας είναι κύριο μέλημα στα αρχικά στάδια ανάπτυξης μιας νέας τεχνολογίας. Φυσικά, το να διατηρηθούν οι καλές προθέσεις όταν το προϊόν είναι έτοιμο να βγει στην αγορά είναι μια πρόκληση και συχνά τα προϊόντα αλλάζουν δραματικά όταν φεύγουν από το προστατευμένο περιβάλλον του εργαστηρίου.safe_share_padlock

Είναι γενικά παραδεκτό πως δεν υπάρχει μοναδική λύση στο πρόβλημα γιατί ο τομέας των τεχνολογιών είναι διαρκώς μεταβαλλόμενος και είναι δύσκολο κάποιος να προβλέψει τι θα συμβεί στα επόμενα δύο, τρία ή πέντε χρόνια. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο οι ρυθμιστικές αρχές να συνεργαστούν στενά με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και τις εταιρείες που παρέχουν νέες τεχνολογίες.

Όλες οι ρυθμίσεις και οι περιορισμοί θα πρέπει να εξελίσσονται συνεχώς ώστε να επιτρέπουν από την μία μεριά την ανάπτυξη των αγορών στα νέα πεδία ενώ ταυτόχρονα να επιτρέπουν στους πολίτες να διαφυλάσσουν την ιδιωτικότητα τους, αποφεύγοντας τους κινδύνους.

Η έρευνα στις τεχνολογίες εντοπισμού, ιδιαίτερα μέσω υπολογιστών ή κινητών τηλεφώνων επικεντρώνεται στον σχεδιασμό πρωτοποριακών συστημάτων που λαμβάνουν την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων υπόψιν από τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης των σχετικών αλγορίθμων.

Ενδεχομένως σε κάποιους να φαίνεται εντυπωσιακό που οι ερευνητές δείχνουν τόση προσοχή στα θέματα ιδιωτικότητας στις καινοτόμες τεχνολογίες, αν και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την καθολικότητα αυτών των απόψεων. Ίσως όμως η λύση στο πρόβλημα να βρίσκεται ακριβώς εκεί, δηλαδή να μην χρειάζεται οι αρχές να θεσπίζουν νόμους αφού μια τεχνολογία γίνει προσιτή στο ευρύ κοινό, αλλά οι δικλείδες προστασίας να βρίσκονται προεγκατεστημένες στο προϊόν από τα αρχικά στάδια της σύλληψής του ως ιδέα.

Leave a Reply